Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
18.02.2021

2021 Bahar Dönemi Tasarım Stüdyosu Dersleri Öğrenci Listeleri


Değerli Öğrenciler,

Mimarlık Bölümü Lisans Programı 2020 - 2021 Akademik yılı Bahar döneminde açılan Mimari Tasarım Stüdyosu derslerinin grup listelerini aşağıda görebilirsiniz.

Ders kayıtlarında yaşanan aksaklıklar, gruplar arasında denkliğin sağlanması ve aynı yürütücüden üst üste bir kaç dönem proje dersi alınması gibi faktörlerin bölüm yönetimi tarafından değerlendirilmesi ile oluşturulan listelere göre ders kayıtları danışmanlarınız tarafından düzenlenecektir.

Yeni dönemde başarılar..

Mimari Tasarıma Giriş Stüdyosu
Mimari Tasarım 2
Mimari Tasarım 4